2008-05-18

Imádkozzatok a Lélek által

Az efézusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy „imádkozzatok mindenkor a Lélek által” (6,18). Miért mondja, hogy „a Lélek által”? Miért nem csak annyit ír, hogy „imádkozzatok mindenkor”? Feltételezem azért, mert mást jelent pusztán imádkozni, és mást ugyanezt a Lélek által tenni. Aki imádkozik, az nem teljesen ugyanazt teszi, mint aki a Lélek által imádkozik. A Lélek által imádkozni valami több, valami más, magasabbrendű, jobb cselekedet, mint egyszerűen csak imádkozni. De mit jelent a Lélek által kifejezés?

Az eredeti nyelvben a „Lélek által” úgy hangzik, hogy en pneumati, ami magyarra fordítva „Lélekben”-t jelent (Kecskeméthy így is fordítja). Az új fordítású Biblia fordítói nem jártak el helytelenül, amikor „Lélek által”-nak fordították, az en ebben az esetben eszközhatározó, de ha tisztában vagyunk az eredeti szerkezettel, közelebb jutunk ahhoz a kérdéshez is, hogy mit jelent Lélek által imádkozni.

A Lélek által olyan kifejezés, melyben a Lélek az a személy, de egyben közeg is, amelyen áthaladunk, amikor imádkozunk. Benne vagyunk, körbefog az erőtere, és ott az ima máshogyan keletkezik és másmilyen formát ölt, mint ha nem ebben a közegben imádkoznánk. A Lélek által imádkozni azt jelenti, hogy nem pusztán elsorolunk náhány hálaadást és kérést, hanem arra törekszünk, hogy eközben átjárjon bennünket a Szentlélek, vagy valamilyen misztikus értelemben mi járjuk át Őt, mi hatoljunk be az ő felségterületére. Ha ez megtörténik, akkor az imáink megváltoznak. Más lesz valami már az imák keletkezésénél. Mélyebbről jönnek elő, szervesebben kapcsolódnak a szívünkhöz és Isten szándékaihoz. A már megszületett imádságok pedig ebben az erőtérben tovább formálódnak, megszentelődnek, átégnek, összezsugorodnak vagy megnőnek, adott esetben prófétikussá válnak.

A Lélek által imádkozni azt jelenti, hogy segítségül hívjuk a Lelket az imádkozáshoz. Behívjuk őt az ima folyamatába. De azt is jelenti, hogy mi lépünk be Hozzá, tudatosan, aktívan figyelünk a vezetésére és a jelenlétére. Isten mélységeit csak az ő Lelke ismeri, és az, akinek a Lélek kijelenti őt. Ha belépünk hit által a Lélek erőterébe, az Isten mélységeiből jövő ismeretek mindenképpen hatással lesznek az imádságaink tartalmára is, és az imádságaink indítékaira is.

Ne csak imádkozzatok – mondja Pál. Ne csak mindenkor imádkozzatok. De tegyétek ezt a Lélek erőterében!

Szabados Ádám