2008-05-06

A legnagyobb gonosz

"Ami a legfőbb Jó ellen harcol és annak ellene áll, minden bizonnyal a legnagyobb gonosz. Márpedig a bűn a legfőbb Jó ellen harcol, annak ellene áll. Ezért nevezte a bűnt az egyik egyházatya „Istengyilkosnak”, Isten lénye és lényege elleni támadásnak, ami ha elég erős lenne, ha gonoszsága oly végtelen lenne, mint Isten jósága, azon fáradozna, hogy megsemmisítse Istent. Isten a summum bonum, de valóban non datur summum malum, azaz a bűn nem lehet végtelen.

Ha a bűn annyira gonosz lenne, mint amilyen jó Isten, azaz ha ahhoz mérten és azzal arányosan olyan végtelenül gonosz lenne, mint amilyen jó Isten, akkor Istennek túl nehéz lenne a bűnt megbocsátani. Túlságosan nehéz lenne Istennek a bűnt leigázni, legyőzni. A bűn megkísérelhetné, hogy legyőzze Istent.

A legkisebb bűnben is valóban több gonoszság van, mint amennyi jóság a menny bármelyik, sőt összes angyalában. Láthatjátok, hogy le is győzte őket, megfosztva őket minden jóságuktól, ördögökké tette őket, ami nem történhetett volna meg, ha a bennük levő jó nagyobb lett volna a bűnben levő gonosznál.

És noha Istent nem képes legyőzni, felette diadalmaskodni (hiszen Istenben több a jóság, mint a bűn ezernyi poklában a gonosz, amiért is Isten hatalmát, irgalmát és szentségét felül nem múlhatja), mégis harcol Isten ellen, vitázik vele minden nap. Naponként összeszedi minden erejét Isten ellen, és dacol vele nyíltan.

Sőt, ha Isten hatalma és parancsolatai le is győzik őt a nyílt mezőn, erősségekbe állít, amint az apostol is írja a 2Kor 10,4-ben, és onnan harcol és dacol Istennel. A szív ott sóvárog, ott akaratoskodik és támad Isten ellen.

Ha a síkon vereséget is szenved, a bűn még sokáig megveti lábát az erősségekben. Bár a cselekedetekben vereséget szenved, az érzésekben annál nehezebb legyőzni. Az Isten és a szívetek közötti ellenkezés nehezen győzhető le. Sok harcotokba, sok támadásba kerül, míg legyőzitek a bűnt az ő erősségeiben, a ti szívetekben. Bár olykor úgy tűnik, hogy legyőzetett és megadja magát teljesen, később mégis összeszedi magát, újabb és újabb támadásokat intéz ellenetek, hogy meggyengítsen és megsebezzen. A bűn rosszindulatú volta, mérgező természete még abban is megmutatkozik, hogy bár Isten legyőzte, és ugyancsak elvette erejét, mégis Isten ellen tör és továbbra is köpködi mérgét.

Jól példázza ezt az egyik keresztre feszített rabló. Oda volt szegezve a keresztre, kezét, lábát nem mozdíthatta, csupán egy tagját, mégis az az egy tag mérget köpködött Krisztusra, szidalmazta Őt. Habár Isten a bűnt keresztre feszítette, mindaddig, amíg élet van benne, Isten ellen fog cselekedni és mérgét ellene fogja fecskendezni. Azt mutatja ez, milyen nagy az ellentét Isten és a bűn között. A bűnnek a legfőbb jóval szembeni ellenállása és ellenkezése azt bizonyítja, hogy a bűn a legnagyobb gonosz."

(Samuel Bolton, puritán szerző)