2008-05-05

Morzsák a korinthusi levelezésből (31)

"Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus, a testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van" (2Kor 1,1)

Nyugaton tele vannak a keresztény könyvesboltok a gyülekezetnövekedéssel foglalkozó könyvekkel. A szociológiai és szociálpszichológiai ismereteket az üzleti világban szerzett management tapasztalatokkal ötvöző írások közös jellemzője az a meggyőződés, hogy az okos és stratégiai pásztorlás meghozza az eredményeket. A célok meghatározása és a céloknak megfelelő eszközök kiválasztása garantálja – de legalábbis valószínűsíti – a „hozamot”. Bárki lehet sikeres vezető (gyülekezet plántáló, vezető lelkész stb.), akinek van hozzá tehetsége és helyesen alkalmazza a bevált elveket.

Az igen gyakran életszerűtlen és fojtó struktúrákkal küszködő magyar egyházak számára néhány praktikus tanács megfogadása valóban bámulatos eredményeket hozhat. Az életidegenségtől az életszerűség felé való elmozdulás üdvözlendő akkor is, ha egyben bizalmatlanok maradunk a tanácsok mögött meghúzódó pragmatizmussal szemben. Pálnak az az utalása, hogy a korinthusi gyülekezet Isten gyülekezete, mégis rendkívül elgondolkoztató. A korinthusi gyülekezet nem Pálé, nem is a presbitereié, hanem Istené. Egyetlen vezető sem tekinthet ezért úgy a gyülekezetére, mint ami az ő vállalkozása vagy önmegvalósítási projektje lenne. Legjobb esetben is csak arról van szó, hogy Isten hallatlanul nagy kockázatot vállalva megbízta az illetőt azzal, hogy vigyázzon arra, ami egyébként Istené. Isten gyülekezete, nem X.Y. híres lelkipásztoré. A siker sem a lelkipásztoré és a vezetőké, hanem Istené.

Isten gyülekezete, mert Isten a kezdeményező. Emberi eszközökkel össze lehet gyűjteni egy csoportot, de az nem feltétlenül Isten gyülekezete. Isten gyülekezete az, amelyiket az Isten országa hálója gyűjt össze – természetfeletti hatalommal. Isten gyülekezete, mert Isten a cél is. Isten gyülekezetének az a célja, hogy Isten dicsőségére létezzen. „Önmagamért, önmagamért cselekszem… Nem adom másnak dicsőségemet!” (Ézs 48,11) Korinthusban Istennek volt gyülekezete. Vajon minden gyülekezet az Isten gyülekezete? Vajon minden növekedés isteni növekedés? Vajon Isten magáénak tudja a profibbnál profibb gyülekezetnövekedési projektek „garantált hozamát”? Nem tudom. Nem hiszem. Isten gyülekezetének alapja ugyanis nem a szociológiai ismeretek és az üzleti világban szerzett tapasztalatok, hanem a kegyelmi kiválasztás és isteni elhívás.

Szabados Ádám