2008-05-10

Pünkösd jelene

"Nincsen gonoszabb, félrevezetőbb és a Szentlelket gyalázóbb elmélet, mint az, amely szerint mivel a Szentlélek pünkösdkor kitöltetett, az egyháznak nincs is szüksége és joga arra, hogy imádkozzon Isten Lelkének kiáradásáért. Éppen ellenkezőleg: minél inkább imádkozik az egyház a Szentlélekért, annál többet fog megtapasztalni az ő munkájából."

(George Smeaton, 19. századi skót kálvinista teológus)