2008-05-08

Tűzszünet

"A megbocsátás soha nem könnyű, és alig-alig tölt el elégedettséggel. Az igazságtalanság tüskéi zavarják az embert, és a sebek is fájnak olykor. Újra meg újra oda kell állnom Isten elé, hogy átadjam neki egy rég megbocsátott sérelem maradványait. Ezt egyszerűen azért teszem, mert az evangéliumokban egyértelmű az összefüggés: Isten úgy bocsátja meg a vétkeimet, ahogy én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek. S a fordítottja is igaz: csakis Isten kegyelmének áradatában élve lehet erőm kegyelemmel fordulni a többi emberhez.

Az emberek közötti tűzszünet tehát az ember és Isten közötti tűzszünet függvénye."

(Philip Yancey)