2009-01-22

alázatosság és önmagunk ismerete

"A természet rendje, hogy minden ember törekszik a tudásra,
de mi haszna a tudománynak Isten félelme nélkül?
Bizony többet ér az alázatos földművelő,
aki Istennek szolgál,
mint a fölfuvalkodott tudós, aki magáról
megfeledkezve az egek forgásán töri a fejét.
Aki jól ismeri magát, belátja:
nincs mivel büszkélkednie;
s nem leli kedvét az emberek dicséretében.
Ha a világnak minden titkát ismerném is,
de nem élnék szeretetben,
mi hasznomra volna Isten előtt,
aki tetteim szerint fog megítélni?"

(Kempis Tamás: Krisztus követése)