2009-01-10

Szólítsuk-e Úrnak?

Hányszor mondjuk: „Uram Jézus”, főleg, ha gyakorlott, kegyes keresztények vagyunk. Napjában többször is kiejtjük Jézus nevét, Úrnak nevezvén Őt, és mindez jogos is: Jézus Úr az Atya dicsőségére! Ám ha Jézus nevének és Úr voltának emlegetése megszokott rutinná válik, éppen ezt a drága nevet csúfoljuk meg. A mai nap egyik, Jézus Urunkat idéző herrnhuti igéje éppen arra emlékeztet, hogy legyen súlya a szavainknak: „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” (Lk 6,46) Tényleg felesleges erőlködés Őt Úrnak szólítani, ha tetteinkben csak olyan uracskának tekintjük Őt, akinek szavait gond nélkül elengedhetjük a fülünk mellett. Mielőtt legközelebb kimondanánk: „Uram Jézus”, egy pillanatra gondolkodjunk el azon, mikor tekintettük őt valóban Úrnak cselekedeteinkben.