2009-03-31

Van ma ilyen politikai vezető?Báthory István
Somlyai Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1571/1576–1586) saját uralkodói feladatát a következőképpen fogalmazta meg: „Mit kívánjon éntűlem az én hazámnak és atyámfiainak szerelme, sőt az Isten, az ki engem ez állapatra emelt, szüntelen elmémben forgatom. Tartozom Istennek hálaadással, hazámnak pedig és azoknak, kiket Isten is kezembe bízott, oltalommal, gondviselíssel. Mi lehetne penig Isten előtt idvössígesb avagy ez világ szerént híresb-nevesb, mint az, ki hazáját veszendő állapatjából felemelhetné, avagy csak megsegíthetné? Énnekem, az Isten jól látja szívemet, minden munka, fáradság, sőt az halál is édesnek látszanék, hogy én az én hazámnak ilyen utolsó szüksígében segíthetnék. (…) Bizony halálommal is kész volnék megpecsétlenem az én hazámhoz való szerelmemet.” (1578)